Marentine og hendes livsforløb

Marentine blev født i 1881 på Kristiansgård i Løve som datter af Ane Marie Nielsine Fischer og Christian Christiansen.

Hendes mor døde i 1884 og hendes far giftede sig igen i 1885 med Laura Jensen. Han døde i 1895. Hans enke overtog gården. Hun solgte den i 1898


Ane Marie Fischer – Marentines mor


Christian Christiansen – Marentines far


Marentine Christiansen


Laura Christiansen - Marentines stedmorLaura og Marentine bosatte sig derpå på Vesterbro i Kbh. Marentine blev nogle år senere gift med Valdemar Christensen. De fik 2 sønner: Johannes og Knud

De boede livet igennem i København. Valdemar var grosserer i huder og skind. Laura døde i 1932 og Marentine døde i 1953.


Marentine og Valdemar med deres 2 børn Knud og Johannes


Marentine mellem sine 2 voksne sønner: Knud og Johannes