Kristiansgård og Horskildegård

Af Mogens Fischer

 

Min far, Peder Fischer, blev født på Kristiansgård ved Løve i 1883. Hans forældre var Christian Christiansen, Kristiansgård og Ane Marie Nielsine Fischer, der var datter af Henrik Fischer, Horskildegård, Vester Løve.

Her ovenfor ses en tegning af Kristiansgård. Tegningen er fra ca. 1918

Det, at gården hedder Kristiansgård, er ikke så underligt, for imens gården har ligget der, hvor den nu ligger afløste den ene Christian den anden igennem 4 generationer. Min farfar, min oldefar og tipoldefar hed alle Christian Christiansen og min tiptipoldefar hed Christian Nielsen, og han var den først af Christian-slægten, der kom til at bo på den udflyttede gård. Det var sidst i 1700-tallet.                                                                                

Min farmor døde desværre året efter min fars fødsel. Min farfar giftede sig igen inden årets udgang, Men han døde allerede 11 år efter i 1895, da han var 43 årig gammel. Farfars enke, Laura Christiansen, født Jensen, overtog Kristiansgård den 20. oktober 1896. Hun var kun ejer af gården i et par år, idet hun allerede den 31.10. 1898 solgte den til Hans Sørensen.                                                                                                                                              

Niels Martin Sørensen, der blev gift med min fars kusine, Anna Sofie Christine Fischer, Horsmosegård, er søn af de nye gårdmandsfolk på Kristiansgård.

Her ses Horskildegård i Vester Løve. Gården brændte sidst i 1930-erne og blev genopført på den anden side af vejen.

 

Med 23 års mellemrum skete der altså det, at en søn fra Kristiansgård blev gift med en datter fra Horskildegård.                                                                   Denne gård blev opført af min tipoldefar, Niels Fischer, der den 20. december 1810 fik skøde på jorden og byggede gården derude i Vester Løve.

Niels Fischer blev afløst af sin søn, min oldefar, Henrik Fischer, der blev far til min farmor, Ane Marie Fischer, der som sagt blev gift med min farfar, Christian Christiansen, Kristiansgård.

Efter Henrik Fischer blev gården overtaget af hans sønnedatter, Christiane Fischer, der som sagt blev gift med Niels Martin Sørensen. Christiane var datter af Peter Fischer.

Derefter var det min halvfætter, Christiane og Niels Martins søn, Aage Fischer Sørensen, der overtog.

Efter Aage kom turen til hans datter, Tove Fischer Sørensen og hendes mand, Jens Christensen.