Noget af familien i 1920-erne


Familien 1948


Jens og Elna`s sted ved Store Bælt 1950


Peder Fischer´s købmandsforretning i Rye 1951


Jens og Elna med deres 5 børn: foroven Anna-Lise og Inger, forneden Kamma, Bente og Margit. På billedet til højre ses Bente, der døde den 17. maj 1998