Links til Tur- og Rejsebeskrivelser af Eyvind Olesen:

En cykeltur til Kalundborg

En lille rejse

En tur til Lolland

Oplevelser og indtryk på en rejse til Ribe

En tur til Røsnæs

En tur til Slagelse

En vellykket tur til Slagelse

En udflugt til Yderholm

Et besøg hos Carl Adolf

Links til andre artikler af Eyvind Olesen

Mine Barndomserindringer

Om at gå på Sorø Akademi

Sorø-minder

Breve fra Eyvind Olesen til Lovise Fischer

Links til artikler om Eyvind Olesen:

Maleren Eyvind Olesen in Memoriam

Eyvind Olesen, en maler i sit miljø