ANNA ELISABETH OG FAMILIEN FRA BALLE STRANDPeder Sørensen, hans datter Lisbeth og svigersøn Lauritz


#1818


#1854


#1853Nogle af Lisbeth´s og Lauritz´s børn


#1872


1880-1917


#1882


#1888